找回密码

蓝光电影网

查看: 80|回复: 4

[2160p] 肖申克的救赎/刺激1995 The.Shawshank.Redemption.1994.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ 47.36GB

[复制链接]
蓝光币
382
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式


◎译 名 肖申克的救赎/刺激1995(台)/天堂信誉/月黑高飞(港)/消香克的救赎/铁窗光阴
◎片 名 The Shawshank Redemption
◎年 代 1994
◎产 地 美国
◎类 别 剧情 / 犯罪
◎语 言 英语
◎上映日期 1994-09-10(多伦多电影节) / 1994-10-14(美国)
◎豆瓣评分 9.7/10 from 2445989 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1292052/
◎片 长 142分钟
◎导 演 弗兰克·德拉邦特 Frank Darabont
◎编 剧 弗兰克·德拉邦特 Frank Darabont / 斯蒂芬·金 Stephen King
◎主 演 蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins
     摩根·弗里曼 Morgan Freeman
     鲍勃·冈顿 Bob Gunton
     威廉姆·赛德勒 William Sadler
     克兰西·布朗 Clancy Brown
     吉尔·贝罗斯 Gil Bellows
     马克·罗斯顿 Mark Rolston
     詹姆斯·惠特摩 James Whitmore
     杰弗里·德曼 Jeffrey DeMunn
     拉里·布兰登伯格 Larry Brandenburg
     尼尔·吉恩托利 Neil Giuntoli
     布赖恩·利比 Brian Libby
     大卫·普罗瓦尔 David Proval
     约瑟夫·劳格诺 Joseph Ragno
     祖德·塞克利拉 Jude Ciccolella
     保罗·麦克兰尼 Paul McCrane
     芮妮·布莱恩 Renee Blaine
     阿方索·弗里曼 Alfonso Freeman
     V·J·福斯特 V.J. Foster
     弗兰克·梅德拉诺 Frank Medrano
     马克·迈尔斯 Mack Miles
     尼尔·萨默斯 Neil Summers
     耐德·巴拉米 Ned Bellamy
     布赖恩·戴拉特 Brian Delate
     唐·麦克马纳斯 Don McManus
◎标 签 典范 | 励志 | 信心 | 自在 | 人性 | 人生 | 希望 | 美国
◎简 介


 一场谋杀案使银里手安迪(蒂姆?罗宾斯 Tim Robbins 饰)蒙冤入狱,谋杀妻子及其情人的控告将软禁他终生。在肖申克牢狱的初次现身就让牢狱“年老”瑞德(摩根?弗里曼 Morgan Freeman 饰)对他另眼相看。瑞德帮助他搞到一把石锤和一幅女明星海报,两人渐成磨难 之交。很快,安迪在牢狱里大显其才,担任牢狱图书治理员,并操纵自己的金融常识帮助牢狱官避税,引发了典狱长的留意,被招致麾下帮助典狱长洗陋规。偶然一次,他得知一位新入狱的小偷可以作证帮他洗脱谋杀罪。燃起一丝希望的安迪找到了典狱长,希望他能帮自己昭雪。凶险伪善的狱长伪装答应安迪,背后却派人杀死小偷,让他唯一能正当出狱的希望耗费。沮丧的安迪并没有失望,在一个电闪雷鸣的风雨夜,一场隐藏几十年的逃狱计划让他自我救赎,重获自在!老朋友瑞德在他的鼓舞和帮助下,也勇敢地奔向自在。
 
 本片获得1995年奥斯卡10项提名,以及金球奖、土星奖等多项提名。
◎获奖情况
 第67届奥斯卡金像奖 ?(1995)
 最好影片(提名) 妮基·马文
 最好男配角(提名) 摩根·弗里曼
 最好改编剧本(提名) 弗兰克·德拉邦特
 最好摄影(提名) 罗杰·狄金斯
 最好剪辑(提名) 理查德·弗朗西斯-布鲁斯
 最好声响(提名) 威利·D·伯顿?/?迈克尔·赫尔比克?/?罗伯特·J·利特?/?艾略特·泰森
 最好原创配乐(提名) 托马斯·纽曼
 
 第52届金球奖 ?(1995)
 电影类剧情片最好男配角(提名) 摩根·弗里曼
 电影类最好编剧(提名) 弗兰克·德拉邦特
 
 第19届日本电影学院奖 ?(1996)
 最好外语片
 
 第20届报知映画赏 ?(1995)
 外洋作品奖 弗兰克·德拉邦特
 1. Video
 2. ID                                       : 1
 3. Format                                   : HEVC
 4. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 5. Format profile                           : Main [email protected]@High
 6. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 7. Duration                                 : 2 h 22 min
 8. Bit rate                                 : 42.3 Mb/s
 9. Width                                    : 3 840 pixels
 10. Height                                   : 2 076 pixels
 11. Display aspect ratio                     : 1.85:1
 12. Frame rate mode                          : Constant
 13. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
 14. Color space                              : YUV
 15. Chroma subsampling                       : 4:2:0
 16. Bit depth                                : 10 bits
 17. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.221
 18. Stream size                              : 42.1 GiB (89%)
 19. Writing library                          : x265 3.0ed72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit
 20. Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=40 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2076 / interlace=0 / total-frames=205056 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
 21. Default                                  : Yes
 22. Forced                                   : No

 23. Audio #1
 24. ID                                       : 2
 25. ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
 26. Format                                   : DTS XLL
 27. Format/Info                              : Digital Theater Systems
 28. Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
 29. Codec ID                                 : A_DTS
 30. Duration                                 : 2 h 22 min
 31. Bit rate mode                            : Variable
 32. Bit rate                                 : 4 207 kb/s
 33. Channel(s)                               : 6 channels
 34. Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
 35. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 36. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
 37. Bit depth                                : 24 bits
 38. Compression mode                         : Lossless
 39. Stream size                              : 4.19 GiB (9%)
 40. Title                                    : DTS-HD MA 5.1
 41. Language                                 : English
 42. Default                                  : Yes
 43. Forced                                   : No
 44. Original source medium                   : Blu-ray

 45. Audio #2
 46. ID                                       : 3
 47. Format                                   : AC-3
 48. Format/Info                              : Audio Coding 3
 49. Commercial name                          : Dolby Digital
 50. Codec ID                                 : A_AC3
 51. Duration                                 : 2 h 22 min
 52. Bit rate mode                            : Constant
 53. Bit rate                                 : 640 kb/s
 54. Channel(s)                               : 6 channels
 55. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 56. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 57. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 58. Compression mode                         : Lossy
 59. Stream size                              : 653 MiB (1%)
 60. Title                                    : DD 5.1
 61. Language                                 : English
 62. Service kind                             : Complete Main
 63. Default                                  : No
 64. Forced                                   : No

 65. Text #1
 66. ID                                       : 4
 67. Format                                   : UTF-8
 68. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
 69. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
 70. Duration                                 : 2 h 17 min
 71. Bit rate                                 : 58 b/s
 72. Count of elements                        : 1734
 73. Stream size                              : 58.4 KiB (0%)
 74. Title                                    : SRT
 75. Language                                 : English
 76. Default                                  : No
 77. Forced                                   : No

 78. Text #2
 79. ID                                       : 5
 80. ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
 81. Format                                   : PGS
 82. Muxing mode                              : zlib
 83. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 84. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 85. Duration                                 : 2 h 16 min
 86. Bit rate                                 : 20.8 kb/s
 87. Count of elements                        : 2901
 88. Stream size                              : 20.2 MiB (0%)
 89. Language                                 : Japanese
 90. Default                                  : No
 91. Forced                                   : No
 92. Original source medium                   : Blu-ray

 93. Text #3
 94. ID                                       : 6
 95. ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
 96. Format                                   : PGS
 97. Muxing mode                              : zlib
 98. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 99. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 100. Duration                                 : 2 h 17 min
 101. Bit rate                                 : 34.9 kb/s
 102. Count of elements                        : 3556
 103. Stream size                              : 34.3 MiB (0%)
 104. Language                                 : English
 105. Default                                  : No
 106. Forced                                   : No
 107. Original source medium                   : Blu-ray

 108. Text #4
 109. ID                                       : 7
 110. ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
 111. Format                                   : PGS
 112. Muxing mode                              : zlib
 113. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 114. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 115. Duration                                 : 2 h 21 min
 116. Bit rate                                 : 22.0 kb/s
 117. Count of elements                        : 3176
 118. Stream size                              : 22.3 MiB (0%)
 119. Language                                 : French
 120. Default                                  : No
 121. Forced                                   : No
 122. Original source medium                   : Blu-ray

 123. Text #5
 124. ID                                       : 8
 125. ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
 126. Format                                   : PGS
 127. Muxing mode                              : zlib
 128. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 129. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 130. Duration                                 : 2 h 21 min
 131. Bit rate                                 : 37.6 kb/s
 132. Count of elements                        : 3522
 133. Stream size                              : 37.9 MiB (0%)
 134. Language                                 : German
 135. Default                                  : No
 136. Forced                                   : No
 137. Original source medium                   : Blu-ray

 138. Text #6
 139. ID                                       : 9
 140. ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
 141. Format                                   : PGS
 142. Muxing mode                              : zlib
 143. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 144. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 145. Duration                                 : 2 h 17 min
 146. Bit rate                                 : 34.5 kb/s
 147. Count of elements                        : 3536
 148. Stream size                              : 33.9 MiB (0%)
 149. Language                                 : Italian
 150. Default                                  : No
 151. Forced                                   : No
 152. Original source medium                   : Blu-ray

 153. Text #7
 154. ID                                       : 10
 155. ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
 156. Format                                   : PGS
 157. Muxing mode                              : zlib
 158. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 159. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 160. Duration                                 : 2 h 21 min
 161. Bit rate                                 : 31.7 kb/s
 162. Count of elements                        : 3472
 163. Stream size                              : 32.1 MiB (0%)
 164. Language                                 : Spanish
 165. Default                                  : No
 166. Forced                                   : No
 167. Original source medium                   : Blu-ray

 168. Text #8
 169. ID                                       : 11
 170. ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)
 171. Format                                   : PGS
 172. Muxing mode                              : zlib
 173. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 174. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 175. Duration                                 : 2 h 20 min
 176. Bit rate                                 : 29.8 kb/s
 177. Count of elements                        : 3020
 178. Stream size                              : 29.9 MiB (0%)
 179. Language                                 : Dutch
 180. Default                                  : No
 181. Forced                                   : No
 182. Original source medium                   : Blu-ray

 183. Text #9
 184. ID                                       : 12
 185. ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)
 186. Format                                   : PGS
 187. Muxing mode                              : zlib
 188. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 189. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 190. Duration                                 : 2 h 17 min
 191. Bit rate                                 : 28.3 kb/s
 192. Count of elements                        : 3416
 193. Stream size                              : 27.9 MiB (0%)
 194. Language                                 : Chinese
 195. Default                                  : No
 196. Forced                                   : No
 197. Original source medium                   : Blu-ray

 198. Text #10
 199. ID                                       : 13
 200. ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
 201. Format                                   : PGS
 202. Muxing mode                              : zlib
 203. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 204. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 205. Duration                                 : 2 h 17 min
 206. Bit rate                                 : 28.5 kb/s
 207. Count of elements                        : 3416
 208. Stream size                              : 28.1 MiB (0%)
 209. Language                                 : Chinese
 210. Default                                  : No
 211. Forced                                   : No
 212. Original source medium                   : Blu-ray

 213. Text #11
 214. ID                                       : 14
 215. ID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
 216. Format                                   : PGS
 217. Muxing mode                              : zlib
 218. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 219. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 220. Duration                                 : 2 h 17 min
 221. Bit rate                                 : 24.0 kb/s
 222. Count of elements                        : 3444
 223. Stream size                              : 23.6 MiB (0%)
 224. Language                                 : Korean
 225. Default                                  : No
 226. Forced                                   : No
 227. Original source medium                   : Blu-ray

 228. Text #12
 229. ID                                       : 15
 230. ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
 231. Format                                   : PGS
 232. Muxing mode                              : zlib
 233. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 234. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 235. Duration                                 : 2 h 17 min
 236. Bit rate                                 : 29.6 kb/s
 237. Count of elements                        : 3390
 238. Stream size                              : 29.1 MiB (0%)
 239. Language                                 : Spanish
 240. Default                                  : No
 241. Forced                                   : No
 242. Original source medium                   : Blu-ray

 243. Text #13
 244. ID                                       : 16
 245. ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
 246. Format                                   : PGS
 247. Muxing mode                              : zlib
 248. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 249. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 250. Duration                                 : 2 h 21 min
 251. Bit rate                                 : 28.8 kb/s
 252. Count of elements                        : 3412
 253. Stream size                              : 29.1 MiB (0%)
 254. Language                                 : Czech
 255. Default                                  : No
 256. Forced                                   : No
 257. Original source medium                   : Blu-ray

 258. Text #14
 259. ID                                       : 17
 260. ID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
 261. Format                                   : PGS
 262. Muxing mode                              : zlib
 263. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 264. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 265. Duration                                 : 2 h 21 min
 266. Bit rate                                 : 34.6 kb/s
 267. Count of elements                        : 3724
 268. Stream size                              : 35.1 MiB (0%)
 269. Language                                 : Danish
 270. Default                                  : No
 271. Forced                                   : No
 272. Original source medium                   : Blu-ray

 273. Text #15
 274. ID                                       : 18
 275. ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)
 276. Format                                   : PGS
 277. Muxing mode                              : zlib
 278. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 279. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 280. Duration                                 : 2 h 20 min
 281. Bit rate                                 : 30.7 kb/s
 282. Count of elements                        : 3276
 283. Stream size                              : 30.8 MiB (0%)
 284. Language                                 : Finnish
 285. Default                                  : No
 286. Forced                                   : No
 287. Original source medium                   : Blu-ray

 288. Text #16
 289. ID                                       : 19
 290. ID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
 291. Format                                   : PGS
 292. Muxing mode                              : zlib
 293. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 294. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 295. Duration                                 : 2 h 20 min
 296. Bit rate                                 : 29.7 kb/s
 297. Count of elements                        : 3710
 298. Stream size                              : 29.8 MiB (0%)
 299. Language                                 : Norwegian
 300. Default                                  : No
 301. Forced                                   : No
 302. Original source medium                   : Blu-ray

 303. Text #17
 304. ID                                       : 20
 305. ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)
 306. Format                                   : PGS
 307. Muxing mode                              : zlib
 308. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 309. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 310. Duration                                 : 2 h 16 min
 311. Bit rate                                 : 35.2 kb/s
 312. Count of elements                        : 3730
 313. Stream size                              : 34.3 MiB (0%)
 314. Language                                 : Polish
 315. Default                                  : No
 316. Forced                                   : No
 317. Original source medium                   : Blu-ray

 318. Text #18
 319. ID                                       : 21
 320. ID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)
 321. Format                                   : PGS
 322. Muxing mode                              : zlib
 323. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 324. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 325. Duration                                 : 2 h 20 min
 326. Bit rate                                 : 33.0 kb/s
 327. Count of elements                        : 3408
 328. Stream size                              : 33.1 MiB (0%)
 329. Language                                 : Swedish
 330. Default                                  : No
 331. Forced                                   : No
 332. Original source medium                   : Blu-ray

 333. Text #19
 334. ID                                       : 22
 335. ID in the original source medium         : 4792 (0x12B8)
 336. Format                                   : PGS
 337. Muxing mode                              : zlib
 338. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 339. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 340. Duration                                 : 2 h 20 min
 341. Bit rate                                 : 44.1 kb/s
 342. Count of elements                        : 3548
 343. Stream size                              : 44.4 MiB (0%)
 344. Language                                 : Japanese
 345. Default                                  : No
 346. Forced                                   : No
 347. Original source medium                   : Blu-ray

 348. Text #20
 349. ID                                       : 23
 350. ID in the original source medium         : 4793 (0x12B9)
 351. Format                                   : PGS
 352. Muxing mode                              : zlib
 353. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 354. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 355. Duration                                 : 2 h 10 min
 356. Bit rate                                 : 372 b/s
 357. Count of elements                        : 58
 358. Stream size                              : 357 KiB (0%)
 359. Title                                    : FORCED
 360. Language                                 : Japanese
 361. Default                                  : No
 362. Forced                                   : No
 363. Original source medium                   : Blu-ray

 364. Menu
 365. 00:00:00.000                             : Chapter 01
 366. 00:04:40.113                             : Chapter 02
 367. 00:06:38.398                             : Chapter 03
 368. 00:10:07.023                             : Chapter 04
 369. 00:13:45.741                             : Chapter 05
 370. 00:17:59.912                             : Chapter 06
 371. 00:23:43.004                             : Chapter 07
 372. 00:29:00.947                             : Chapter 08
 373. 00:33:32.677                             : Chapter 09
 374. 00:38:50.619                             : Chapter 10
 375. 00:41:06.255                             : Chapter 11
 376. 00:42:40.432                             : Chapter 12
 377. 00:46:14.396                             : Chapter 13
 378. 00:48:14.433                             : Chapter 14
 379. 00:51:21.369                             : Chapter 15
 380. 00:57:19.102                             : Chapter 16
 381. 01:00:27.248                             : Chapter 17
 382. 01:05:45.483                             : Chapter 18
 383. 01:07:16.365                             : Chapter 19
 384. 01:11:03.676                             : Chapter 20
 385. 01:13:53.220                             : Chapter 21
 386. 01:15:55.342                             : Chapter 22
 387. 01:21:07.988                             : Chapter 23
 388. 01:23:58.950                             : Chapter 24
 389. 01:29:25.985                             : Chapter 25
 390. 01:32:10.358                             : Chapter 26
 391. 01:35:36.814                             : Chapter 27
 392. 01:38:28.485                             : Chapter 28
 393. 01:40:38.365                             : Chapter 29
 394. 01:47:23.061                             : Chapter 30
 395. 01:50:45.221                             : Chapter 31
 396. 01:54:30.989                             : Chapter 32
 397. 02:00:35.228                             : Chapter 33
 398. 02:04:09.316                             : Chapter 34
 399. 02:05:51.085                             : Chapter 35
 400. 02:08:25.823                             : Chapter 36
 401. 02:10:13.514                             : Chapter 37
 402. 02:12:56.134                             : Chapter 38
 403. 02:16:27.721                             : Chapter 39
 404. 02:18:07.570                             : Chapter 40
复制代码
                                       
                                       

                                       
                                       
                                       
回复

使用道具 举报

蓝光币
1
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我箱砍这个~
回复 支持 反对

使用道具 举报

蓝光币
50
发表于 前天 17:07 | 显示全部楼层

这东西我收了!谢谢楼主!蓝光电影网真好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

蓝光币
12
发表于 前天 18:21 | 显示全部楼层
永恒的经典,值得回味
回复 支持 反对

使用道具 举报

蓝光币
0
发表于 昨天 18:46 | 显示全部楼层
如今这年头,为下个经典高分片也是要跑断腿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

Archiver|小黑屋| 蓝光电影网 |网站地图

Copyright © 2021 Comsenz Inc. Powered by 蓝光电影网

蓝光电影网

本站内容由用户自主分享和转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如有侵权、违反国家法律政策行为,请联系我们,我们会第一时间及时清除和处理!

举报反馈邮箱:[email protected]

快速回复 返回顶部 返回列表